Anthago en leiderschap

Inspiratie uit kunst & cultuur

Anthago is hét opleidingsinstituut voor leiderschap. Anthago verzorgt leiderschapsprogramma’s, trainingen en coaching voor (aankomende) leiders. Ons onderscheidend vermogen is de combinatie van bedrijfskundige inzichten en kunst & cultuur. In de literatuur, film, architectuur, schilderkunst, muziek en filosofie vinden we treffende voorbeelden van alle mogelijke leiderschapsthema’s.


Anthago versterkt leiders door:

  • besluitvaardigheid aan te scherpen
  • visie en strategie bewuster te maken en in te zetten
  • individuele leiderschapsprograms te ontwikkelen
  • de regie op beeldvorming te versterken
  • impact van het optreden te vergroten
  • issue- en stakeholdermanagement te professionaliseren en
  • relevante leiderschaps- en managementissues te adresseren