Seminar: Regie op beeldvorming

Als leider is het van belang dat je visie, intenties en doelstellingen overkomen en aankomen. Het aansturen van stakeholders moet impact hebben. Belangrijk is hoe die beeldvorming tot stand komt en op welke wijze een leider daarop regie te voeren is.

In het seminar ‘regie op beeldvorming’ exploreren we een drietal aspecten: Boodschap, Beeld en Beleving.

  • Cicero en andere meesters in de retorica geven ons nu nog veel praktische vaardigheden in het overbrengen van een boodschap en in de kunst van het overtuigen.
  • De befaamde Franse intellectueel Roland Barthes en Rudy Kousbroek hebben in menige publicaties over de invloed van beelden gesproken. Hoe beelden je boodschap kunnen versterken en hoe je met beelden kunt manipuleren, geven ons nu zeer adequate lessen.
    Aan de hand van de narratologie illustreren we hoe beleving een onlosmakelijk onderdeel is van beeldvorming en beïnvloeding.

Programma

In het drie daagse seminar komende volgende aspecten aan bod:

Wat is regie? Welke regievaardigheden zijn nodig en hoe regisseer je je eigen visie? Hierbij maken we gebruik van voorbeelden uit de wereld van film en theater. Beeld, tekst en andere elementen van beïnvloeding, komen aan de orde. In een actieve workshop onder leiding van een regisseur passen we de aspecten van beeldvorming en regie vervolgens toe.

Deelnemersprofiel

Dit programma is ontwikkeld voor professionals en leidinggevenden die zich voorbereiden op grotere leidinggevende verantwoordelijkheden binnen hun organisatie. Het programma richt zich op leiderschapsfase 1: het opbouwen van statuur.

In deze eerste leiderschapsfase (vanaf ongeveer 35ste levensjaar) maakt het managen, beheersen en controleren plaats voor bezinning op eigen rol en positie. Een leider in deze fase laat zich niet alleen vanuit de beheersmatigheid van opleidingen leiden, maar ook door inzichten, visie en persoonlijke ervaringen. Het afstemmen met en aanslaan van anderen wordt steeds meer een vereiste. De oriëntatie in deze fase is vooral de eigen ontwikkeling. Dat wil zeggen dat de leider zich richt op zelfverwerkelijking via het professionele traject.

Deze komende leiders bevinden zich voornamelijk in het middenmanagement, zoals bijvoorbeeld:

  • directieleden van businessunits
  • stafleden die raden van bestuur adviseren
  • senior management

Praktische informatie

Data Duur Locatie Prijs

Data op aanvraag

3 dagen

Maastricht, Chateau Neercanne

€ 5.900,- *


* exclusief 21% btw

Deelname aan het programma is inclusief twee hotelovernachtingen, alle maaltijden en studie materiaal.

Een kennismakingsgesprek maakt deel uit van de inschrijvingsprocedure.

Maximaal 20 deelnemers

Downloads